top of page

Się Sobie Siebie Sobą

 

Głównym tematem prac Macieja Sypniewskiego jest człowiek uchwycony w jego naturalnej przestrzeni. Każdy kadr jest wynikiem pozornej przypadkowości. Pomimo że artysta świadomie i precyzyjnie (wręcz z premedytacją) wybiera miejsce i czas, to wyczekane przez niego obrazy robią wrażenie nieplanowanych i spontanicznych. Do tej pory były one jedynie dokumentacją świata zewnętrznego, a w najnowszej serii Się Sobie Siebie Sobą stają się także metaforami stanów wewnętrznych autora. Żadna z proponowanych przez widzów interpretacji nigdy nie pokryje się z osobistym spojrzeniem twórcy.

Maciej Sypniewski fotografuje całym swoim ciałem - nie przykłada oka do wizjera, lecz scala aparat ze sobą, przytwierdzając go np. do klatki piersiowej. Długi czas naświetlania rejestruje jednocześnie otaczającą rzeczywistość, jak i psychofizjologiczne procesy zachodzące w autorze. Oddychanie staje się ekstremalnie indywidualnym sposobem widzenia.
 

widzę Się patrzę Sobie czuję Siebie fotografuję Sobą

bottom of page